ติดแก๊ส
ติดแก๊สlpg อุปกรณ์ติดแก๊ส ตรวจเช็คการติดแก๊ส บอร์ดรถติดแก๊ส ติดต่อการติดแก๊ส จากร้านติดแก๊ส
เกี่ยวกับอู่ติดแก๊ส ผลงานติดแก๊ส ติดแก๊สlpg มาตราฐานติดแก๊ส ติดแก๊สแอลพีจีเกร็ดความรุ้     
รายละเีอียด ขอข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่เบอร์
ที่หงษ์ทองออโต้แก๊ส ใช้ของคุณภาพสำหรับ การติดแก๊ส เกรด A+ เท่านั้น
     การเผาไหม้ของก๊าซ LPG/NGV จะให้ค่าความร้อนสูงประมาณ กว่า 400 /540c ตามลำดับ ซึ่งจะสูงกว่า การใช้น้ำมันเบนซินถึงกว่า 2-4 เท่าความร้อนที่เกิดนี้จะส่งผล กระทบกับเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการสึกหรอของเครื่องยนต์ก่อนเวลาสมควร หากไม่ได้มีการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการปกป้องรักษาเครื่องยนต์ที่ ใช้ใน (LPG) โดยตรง และในปัจจุบันยังไม่มีศูนย์บริการที่ให้ความรู้ และหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรถ LPG

      โดย หงษ์ทองออโต้แก๊ส เป็นร้านแก๊สที่มองเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงร่วมกับ ปั้มแก๊สมาตรฐาน เพื่อให้ข้อมูลการบำรุงรักษา และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องสำหรับรถใช้แก๊ส โดยคัดเลือกอกผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานที่มีการพิสูจน์มีการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รถธรรมดา มีศูนย์ดูแลอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเป็นรถติดแก๊ส เราขออาสาดูแลให้ท่านครับ หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส ผู้นำด้านแก๊ส “รักรถคุณเหมือนรถเรา"

  1. ผ้าหม้อต้ม (ไดอะเฟรม) เป็นหัวใจหลักของหม้อต้มที่จะเป็นตัวที่ทำให้รถมีอาการวิ่งไม่ออกและกินแก๊สหากไม่ใส่ใจในการเปลี่ยนกรองจะทำให้หม้อต้มเสื่อมคุณภาพ และไม่สามารถใช้งานได้จะมีชุดซ่อมเปลี่ยนอยู่ควรเปลี่ยนทุก 50,000 กิโลเมตร หรือเกิดอาการหากขาด หรือเสื่อมคุณภาพจะทำให้แก๊สรั่ว และตัวนี้ต้องทำงานภายใต้แรงดันแก๊ส สมควรระวังเป็นอย่างยิ่ง หากเสื่อมจะมีอาการ รอบเดินเบาตกมีกลิ่นแก๊ส กินแก๊ส
  2. น้ำมันเครื่อง การใช้แก๊สนั้นจะมีอุณหภูมิสูกว่าปกติจึงควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ตรงรถใช้แก๊สบางชนิดเพิ่มโดยไม่ใช่พิมพ์สติกเกอร์แล้วปิดทับในผลิตภัณฑ์ตัวเดิมแบบที่มี อยู่ในท้องตลาด เพื่อสมรรถภาพ สูงสุดของรถใช้แก๊ส
  3. ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ รถใช้แก๊สเมื่อใช้สักระยะปีกผีเสื้อจะสกปรก จะทำให้รอบเดินเบามีอาการสั่นรอบตกจนทำให้เครื่องดับในรอบเดินเบาตอนใช้แก๊สจะมีอาการมากกว่าน้ำมัน
  4. กรองแก๊ส (หัวฉีด) กรองติ๊ก (มิกเซอร์) เป็นอุปกรณีดักจับเศษฝุ่น หรือตะกรที่ปะปนมากับแก๊สก่อนเข้าหม้อต้มซึ่งจะติดมากับหม้อต้มในบางยี่ห้อ สามารถถอดเปลี่ยนได้จะช่วยยืดอายุหัวฉีด หม้อต้ม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ราคาแพงหากตันหรอเสื่อมคุณภาพ จะทำให้ รถเร่งไม่ขึ้น รอรอบและมีอาการสะดุด รอบเดิน เบาไม่นิ่งควรเปลี่ยนทุก 25,000 กิโลเมตร เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  5. หัวเทียน เป็นสิ่งที่ช่วยในการจุดระเบิดรถติดแก๊สค่อนข้างกินหัวเทียน ถ้าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยป้องกัน หัวเทียน เรามีหัวเทียนที่ใช้สำหรับรถติด LPG โดยเฉพาะนำเข้าจากประเทศโปแลน ที่ป้องกันการแบ็กฟายโดย ตรงหากเสื่อมคุณภาพ รถจะมีอาการสะอึก เบาดับสตาร์ทยาก สมควรใช้เบอร์ให้ตรงกับรุ่นรถ
  6. การตั้งวาวล์ ตามคู่มือรถยนต์นั้นก็จะมีการให้ตั้งวาวล์ 40000 กิโล แต่รถใช้แก๊สนั้น จะทำให้มีการวาวล์เขกหรือยันเร็วกว่าปกติ การตั้งวาวล์นั้น จะทำให้รถมีกำลังดีขึ้นและป้องกันการทำให้วาวล์พังซึ่ง จะทำให้เสียเงินจำนวนมาก

ลักษณะพิเศษของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

ข้อเปรียบเทียบ

NGV  (หน่วย กิโลกรัม)

LPG (หน่วย ลิตร)

หมายเหตุ

1. ถ้าต้องการกำลังเครื่องยนต์

อืดกว่า

ดีกว่า อัตราเร่งดีกว่า

ทดสอบในรถรุ่นเดียวกัน

2. ถ้าต้องการความประหยัด
ค่าใช้จ่าย เรื่องเชื้อเพลิง

ประหยัดกว่า วิ่งได้ 10 กม/กก
(0.75 บาท/กม)

กินมากกว่า วิ่งได้ 10 กม/ลิตร .หรือ 1 บาท/กม

โดยวิ่งทดสอบ 500 กิโลเมตร
อัตราความเร็ว 90 กม/ชม.

3. จำนวนสถานีบริการ หรือ ปั้มแก๊ส

น้อยกว่า มีใน กทมและจังหวัด
ใหญ่ๆบางจังหวัด

มากกว่า มีทุกเส้นทาง และเกือบทุกจังหวัด

ทุกวันนี้ต่อคิวเติม NGV แถวยาว
มากรอนาน เติมช้า และ
ต้องแย่งกับรถเมล์ รถบรรทุก
รถแท๊กซี่ ซึ่งปัญหานี้ ต้องรอ
ปตท.ขยายปั้มเพิ่ม

5. การดัดแปลงเครื่องยนต์ เพื่อติดตั้ง

มากกว่า ต้องรอบครอบมากๆทุกจุด

น้อยกว่า ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก

6. ความเสื่อมเครื่องยนต์ถ้า
อยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน

ไม่มีข้อมูลการใช้งานนานๆ
มาพิจารณา

มั่นใจกว่า

LPG มีผลการใช้งานในประเทศ
มากว่า 30 ปี

7. การดูแลรักษาระยะยาว

เหมือนกัน

เหมือนกัน

ต้องหมั่นเช็คระบบความร้อน
ระบบหล่อเย็น เช็ครั่ว การทำงานทั่งไปมากเป็น
สองเท่าของรถเดิมๆ

8. การได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐและปตท

ได้รับการสนันสนุน

ไม่ได้รับการสนับสนุน

ปตท เกรงว่าจะมี LPG ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ภาครัวเรือน ภาคขนส่ง
ภาคอุตสาหกรรม และ
ยังต้องกันไว้ส่งออกเพื่อ
ทำรายได้ให้ ปตท
ซึ่งมีมูลค่าส่งออกมหาศาล

9. ระยะทางในการเดินทาง/แก๊ส 1 ถัง

จุได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

จุได้ 85 ลิตร ไปได้ไกลกว่ามาก

สมมุติว่าใช้ถังขนาด 100 ลิตรเท่ากัน

10. เรื่องราคาค่าติดตั้ง

แพงกว่า 2 เท่า 3-6 หมื่น

ถูกกกว่า  1.5-3.5 หมื่น

ถ้าคิดในระบบเดียวกันเช่น
ระบบดูด หรือ หัวฉีด

11. อุปกรณ์เสริมในการใช้งาน

มีมากพอกันไม่แตกต่าง

มีมากพอกันไม่แตกต่าง

แต่ตัวหน่วงเวลาจุดระเบิด
สำหรับ NGVรถบางรุ่นไม่สามารถ
ใช้ได้ เจ้าของรถต้องตรวจสอบก่อน

12. ราคาเชื้อเพลิง ณ. ปัจจุบัน

8.5 บาทต่อ กิโลกรัม

10.5 บาท ต่อ ลิตร

แนวโน้ม ราคา LPG จะสูงขึ้นอีก

13. ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟไหม้

เกิดได้พอๆกัน

เกิดได้พอๆกัน

หากแก๊สรั่งออกมาปริมาณเท่าๆกัน
และอยู่ในกระโปรงหน้าหากมีประกายไฟ

14. อันตรายจากแรงดัดจากถัง กรณีระเบิดจากแรงอัด

มากกว่า คือ 3000 PSI

น้อยกว่า คือ 130 PSI

ดังนั้นถัง NGV จะต้องรอบคอบ
และรัดกุมมาก ถังจึงหนาและหนัก
กว่ามากๆ รถที่ติดตั้งจะท้านทรุก
ลงประมาณ 1-2 cm

15. จุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้ง

ช้ากว่า

เร็วกว่า

แต่ระยะยาว ราคา NGV ถูกกว่า จะประหยัดในภายหลัง

16. การดูแลและควบคุณการติดตั้ง
และตรวจสอบจากรัฐ

ดีกว่า เข้มกว่า

ในระดับกลาง

รถติด NGV ทุกคันต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน กลางหรือวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต
และ จะต้องนำรถไป
ตรวจสภาพทุกๆปีก่อนชำระภาษี

17. จำนวนนศูนย์ติดตั้งและบริการ หลังการขาย

มีน้อยกว่า

มีมากกว่า

เนื่องจาก ศูนย์ต้องได้รับการรับรอง
จาก ปตท และ
กรมการขนส่ง จึงมีไม่มาก

18. มาตรฐานของศูนย์บิการ

ดีกว่า

ในระดับกลาง

เนื่องจากมีการควบคุม ตรวจสอบ
และต้อง ได้รับอนุญาตและการรับรอง

19. คุณภาพอุปกรณ์การติดตั้ง

เท่ากัน

เท่ากัน

เพราะเป็นของใหม่ นำเข้า ซึ่งได้รับมาตรฐานยุโรปอยู่แล้ว

20. ด้านอุปกรณ์บำรุงรักษาหลังการใช้งาน

แพงกว่า น้อยกว่า

ถูกกว่าและมีผู้ค้าจำนวนมาก

เปรียบเทียบด้วยข้อมูลปัจจุบัน

21. การนำเสนอข่าวและข้อเท็จจริง
จากสื่อและหน่วยงาน

ได้รับการสนันสนุนจากรัฐ องค์กรเอกชนและ
สื่อมากในด้านดี

ไม่ได้รับความเป็นธรรม มักจะสื่อในทาง จำเลย

แต่มรบางสื่อนะครับที่ยัง เที่ยงตรงอยู่ครับ

ผลงานการติดตั้งแก๊ส ค้นหาได้ตาม ยี่ห้อ   / รุ่นรถ 
 
 


14/4 หมู่ 3 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 083-444-9444 , 080-444-4500 , 088-661-6111 , 034-225-559   Fax : 034-323-898

พิกัด GPS :   N13° 44.242 E100° 14.217