บริการติดแก๊ส LPG NGV และจูนแก๊ส LPG NGV กับบริษัท หงษ์ทองออโต้แก๊ส จำกัด

ทางเลือกใหม่จากแก๊ส LPG ด้วยวีธีการติดแก๊ส LPG อย่างถูกวิธี ประหยัด ปลอดภัยกับแก๊ส LPG

  • รับบริการติดตั้งแก๊ส LPG NGV รถยนต์ ทุกระบบ

  • ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ติดตั้งแก๊ส LPG NGV และ ตรวจสภาพรถใช้แก๊ส LPG NGV เลขที่ ตปร/นฐ2-2552 , สปร 17-2552อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

  • ได้รับมาตรฐาน 5 ดาวจากสมาคมติดตั้งแก๊สแห่งประเทศไทยและป้ายรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้งแก๊ส LPG NGV จากสมาคมติดตั้งแก๊สไทย ในการติดแก๊ส LPG และแก๊ส NGV

  • ช่างได้ผ่านการสอบมาตรฐานการติดตั้งแก๊ส LPG และ แก๊ส NGV จากหน่วยงานที่รับรองทั้งหมด 18 ใบประกาศนียบัตร

  • มีอุปกรณ์อิเลคโทนิคในการจูนหลังจากการติดตั้งแก๊ส LPG และ แก๊ส NGV เช่น AF MITER , ออโต้เอ๊กซ์เซอเรย์ที่ใช้ในการตรวจเช็คเกี่ยวกับรถใช้แก๊ส LPG และ แก๊ส NGV

  • ใช้แก๊สดีแท็คเตอร์ในการตรวจจับแก๊สรั่ว จากการติดแก๊ส LPG หรือจากการติดแก๊ส NGV

  • มีคู่มือ SERVICE BOOK หลังจากจากการติดแก๊ส LPG หรือติดแก๊ส NGV

  • แถมประกันวิริยะ(ในกรณีเกิดการเสียหายจากการติดตั้งแก๊ส LPG หรือ แก๊ส NGV) วงเงินสูงสุด 250,000 บาท

  • บริการตรวจสภาพรถติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV ฟรี 10 รายการ

ร้านติดแก๊ส LPG

ร้านหงษ์ทอง  ออโต้  แก๊ส  เป็นศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านความปลอดภัย และคุณภาพผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ติดแก๊ส LPG และแก๊ส NGV และคุณภาพบริการที่ได้มาตรฐานโดยทีมช่างวิศวกรผู้ชำนาญงาน และผ่านการทดสอบมาตรฐานการติดตั้งแก๊ส LPG NGV และฝึกอบรมการติดตั้งแก๊ส LPG NGV

จากสมาคมติดตั้งแก๊สแห่งประเทศไทยพร้อม ด้วยการปรับจูนหลังการติดตั้งแก๊ส LPG NGV อย่างละเอียด  เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการใช้รถที่ท่านรักได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใบรับรองติดแก๊ส LPG

ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองติดแก๊ส LPG
ใบรับรองหลังติดแก๊ส LPG
ใบรับรองหลังติดแก๊ส LPGผลงานการติดตั้งแก๊ส ค้นหาได้ตาม ยี่ห้อ   / รุ่นรถ 
 
 


14/4 หมู่ 3 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 083-444-9444 , 080-444-4500 , 088-661-6111 , 034-225-559   Fax : 034-323-898

พิกัด GPS :   N13° 44.242 E100° 14.217