ติดแก๊สLPGทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน

 

ติดแก๊สLPG รับบริการติดตั้งแก๊ส LPG NGV รถยนต์ ทุกระบบ

ติดแก๊สLPG ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ติดตั้งและตรวจสภาพรถใช้แก๊สเลขที่ ตปร/นฐ2-2552 , สปร 17-2552
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ติดแก๊สLPG ได้รับมาตรฐาน 5 ดาว จากสมาคมติดตั้งแก๊สแห่งประเทศไทย และป้ายรับรองศูนย์ติดตั้งแก๊สมาตรฐานจากสมาคมติดตั้งแก๊สไทย

ติดแก๊สLPG ช่างได้ผ่านการสอบมาตรฐานการติดต้งแก๊ส จากหน่วยงานที่รับรองทั้งหมด 18 ใบประกาศนียบัตร

ติดแก๊สLPG มีอุปกรณ์อิเลคโทนิคในการจูน เช่น AF MITER , ออโต้เอ๊กซ์เซอเรย์ ที่ใช้ในการตรวจเช็คเกี่ยวกับรถใช้แก๊สทุกชนิด
ติดแก๊สLPG ใช้แก๊สดีแท็คเตอร์ในการตรวจจับแก๊สรั่ว

ติดแก๊สLPG มีคู่มือ SERVICE BOOK

ติดแก๊สLPGพร้อมรับสิทธิ์สมาชิก CWC (ลากรถฟรีทั่วประเทศ)

ติดแก๊สLPG แถมประกันวิริยะ(ในกรณีเกิดการเสียหายจากการติดตั้งก๊ส) วงเงินสูงสุด 250,000 บาท

ติดแก๊สLPG บริการตรวจสภาพรถติดตั้งแก๊สฟรี 10 รายการ

ติดแก๊สLPGติดแก๊สLPGร้านหงษ์ทอง  ออโต้  แก๊ส เป็นศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านความปลอดภัย และคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
และคุณภาพบริการที่ได้มาตรฐาน
          โดยทีมช่างวิศวกรผู้ชำนาญงาน และผ่านการทดสอบและฝึกอบรม

จากสมาคมติดตั้งแก๊สแห่งประเทศไทยพร้อม ด้วยการปรับจูนอย่างละเอียด  เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการใช้รถที่ท่านรัก
ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ติดแก๊ส